workplace, macbook, iphone-615375.jpg

Beneficii fiscale pentru angajatori și angajați: Ce sume pot fi acordate fără impozitare?

Beneficiile extrasalariale oferite de angajatori pot fi acordate lunar, în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără a fi impozitate conform prevederilor articolului 76, alineatul (4ind. 1) din Codul Fiscal. Potrivit acestui articol, anumite venituri nu reprezintă venit impozabil în sensul impozitului pe venit, fiind înregistrate în cheltuielile societății în baza facturii pe numele angajatorului și nu în statul de salarii.

Astfel, angajatorul poate opta lunar ce beneficii să acorde, fără să fie impozitate, în limita a 33% din salariul de bază. Printre beneficiile ce pot fi acordate se numără prestatiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei de mobilitate potrivit legii (DIURNĂ), contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse la dispoziția angajatilor proprii, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, contribuțiile la un fond de pensii facultative, primele de asigurare voluntară de sănătate, contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităților sportive în vederea practicării sportului și educației fizice cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic.

Totodată, pentru beneficiile care se iau în considerare la plafonul lunar neimpozabil de 33%, trebuie verificat mai întâi plafonul individual al fiecărui beneficiu și apoi, în limita acelui plafon, cumulat cu celelalte beneficii, să nu depășească 33% din salariul de bază.

În cazul în care anumite achiziții pot fi suportate de către salariat, independent de acest plafon de 33%, acestea se deduc din baza impozabilă privind stabilirea impozitului pe salarii, conform articolului 78, alineatul 2 din Codul Fiscal.

Prin urmare, beneficiile extrasalariale reprezintă un avantaj important pentru salariați, iar angajatorii trebuie să cunoască bine legislația în domeniu pentru a putea acorda astfel de beneficii în mod legal și eficient.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now ButtonAPELEAZA