ANAF a publicat informații esențiale despre Declarația unică pentru 2023: Termene limită, modalități de depunere și obligații fiscale

ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) a publicat recent informații importante despre Declarația unică pentru anul 2023, pe portalul său oficial. Conform ANAF, Declarația unică – Formularul 212 trebuie completată și depusă de către persoanele fizice care au realizat venituri sau pierderi, individual sau în formă de asociere, din România sau/și din străinătate, și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, în conformitate cu Codul fiscal. De asemenea, Declarația unică trebuie completată și depusă de către persoanele fizice care nu realizează venituri, dar optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

ANAF recomandă ca Declarația unică să fie depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță, cum ar fi prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul https://www.e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. De asemenea, formularul poate fi depus și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire. Este important de menționat că data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau o conexiune la internet pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul cărora pot efectua înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual, completarea și depunerea Declarației Unice. De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și asistență din partea funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, care sunt special instruiți pentru a oferi îndrumare și suport pentru depunerea Declarației unice.

Este important să fie respectate termenele limită pentru depunerea Declarației unice, care sunt anunțate de ANAF. Pentru anul 2023, termenul limită pentru depunerea Declarației unice este 25 mai, iar contribuabilii care nu depun declarația în termen riscă să primească amenzi sau penalități de întârziere. Prin urmare, este recomandat ca toți contribuabilii să ia în considerare aceste informații și să depună Declarația unică în timp util, prin mijloacele disponibile și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now ButtonAPELEAZA